NOVOTNÝ, Lukáš. Kvantitativní hodnocení kvality CT RTG zobrazení [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12050. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Aleš Drastich.
Uložit do Citace PRO