SVOBODA, Jan. Systémy širokopásmového přenosu po energetických sítích [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12053. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Peter Stančík.
Uložit do Citace PRO