JURAČKA, Zdeněk. Rozpoznávací metody v oblasti biosignálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12073. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Kolářová.
Uložit do Citace PRO