PETŘÍK, Tomáš. Implementace aproximační funkce do mikroprocesoru PIC [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12075. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Šmirg.
Uložit do Citace PRO