ŽMOLÍKOVÁ, Lenka. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12081. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO