DUŠEK, Martin. Určování vah spojů směrovacích protokolů v bezdrátových senzorových sítích [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12082. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Patrik Morávek.

Uložit do Citace PRO