HRUBÝ, Michal. Řízení grafického VFD displeje mikroprocesory Atmel [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12085. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Hanák.
Uložit do Citace PRO