SOMER, Jakub. Parametry spojů BGA na keramických Al2O3 substrátech [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1209. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Michal Nicák.

Uložit do Citace PRO