ŠTĚPÁN, Radim. Elektronicky řiditelné kmitočtové filtry [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12106. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Norbert Herencsár.
Uložit do Citace PRO