ZADRAŽILOVÁ, Miroslava. Bydlení v intenzivních městských strukturách [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12123. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.

Uložit do Citace PRO