ZÁVODNÝ, Ondřej. Simulace datových sítí v OMNeT++ [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12126. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Skořepa.
Uložit do Citace PRO