VOLKO, Martin. Návrh internetových stránek [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO