ŠVÁB, Martin. Detekce signálních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12138. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Jirák.
Uložit do Citace PRO