MAIVALDOVÁ, Iva. Kyselina hyaluronová a možnosti jejího využití [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1214. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jana Zemanová.
Uložit do Citace PRO