PODHORNÁ, Hana. Výběr vhodné formy financování developerských projektů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12152. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO