ROLKO, Maroš. Aplikace zpracování digitálních signálů využívající systém zbytkových tříd [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1216. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Dina Younes.

Uložit do Citace PRO