EBRINGEROVÁ, Veronika. Deformačně napěťová analýza kyčelního spojení s totální endoprotézou s uvažováním otěru [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12164. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO