KOŘÍNEK, Petr. Algoritmy segmentované waveletové transformace obrazů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12167. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO