MÁŠA, Vojtěch. Vliv pracovních režimů řidičů v silniční nákladní dopravě na bezpečnost dopravy [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12178. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.
Uložit do Citace PRO