SEDLÁČEK, Jiří. Termostat pro testování systémů za snížených teplot [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1219. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Hubálek.
Uložit do Citace PRO