KLIMEK, Stanislav. Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12196. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Oldřich Matal.
Uložit do Citace PRO