KOPPITZ, David. Využití rizikového a rozvojového kapitálu pro podporu začínajících inovativních podniků v ČR [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12198. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO