LIPKOVÁ, Alica. Návrh repliky letounu L-40 "Meta Sokol" - základní rozměry - technologie [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1220. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Antonín Píštěk.
Uložit do Citace PRO