SLEZÁK, Jan. Vstupní modul linky pro ozónovou degradaci pneumatik [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12201. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.
Uložit do Citace PRO