POKLUDA, Tomáš. Zjišťování vlivu ultrazvuku na vyrovnání po tisku tlustovrstvových past [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1221. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Michal Řezníček.

Uložit do Citace PRO