KARIČKA, Radoslav. Parogenerátor pro jadernou elektrárnu s rychlým reaktorem [online]. Brno [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12210. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.
Uložit do Citace PRO