ČERNÝ, Michal. Nedestruktivní analýza solárních článků [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12219. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Robert Macků.

Uložit do Citace PRO