VOMÁČKA, Jan. Adaptivní potlačení šumu v řeči [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12229. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Sysel.
Uložit do Citace PRO