ŽÁK, Jaromír. Přístroj pro monitorování prostředí při kultivaci rostlin [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1223. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Hubálek.

Uložit do Citace PRO