T.KOVÁCS, GREGOR, T.Kovács, Gregor. Marketingové možnosti Internetu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12238. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO