ZELINKA, Petr. Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12250. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Emilie Franková.

Uložit do Citace PRO