LAHUČKÝ, Jakub. Kreativita, inovace a organizační kultura [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12251. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Emilie Franková.

Uložit do Citace PRO