POSPÍŠILOVÁ, Simona. Návrh nástrojů účinného personálního řízení v KB Systems CR, s.r.o. a Acti Bois CZ, s.r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12253. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO