KINDUCH, Oldřich. Analýza možností mobilní požární techniky a jednotek HZS při likvidaci mimořádných událostí [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12255. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Rudolf Valášek.
Uložit do Citace PRO