MÁNKOVÁ, Jitka. Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s. r. o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12256. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Václav Meluzín.
Uložit do Citace PRO