ŘEZNÍČEK, Martin. Inovace měřicího pracoviště pro měření solárních článků [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12259. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Vaněk.

Uložit do Citace PRO