ZAJÍČKOVÁ, Anna. Harmonizace daní v Evropské unii [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1226. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Svirák.

Uložit do Citace PRO