GABRIEL, Petr. Elektrochemická detekce purinových bází pomocí tlustovrstvých Cu2O elektrod [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12276. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jana Pekárková.
Uložit do Citace PRO