PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Rotační kvadratické plochy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12277. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Mája Lovečková.
Uložit do Citace PRO