SRŠEŇ, Jan. Testování a nabíjení akumulátorových článků [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Lattenberg.
Uložit do Citace PRO