ZAJÍČEK, Marek. Moderní metody kódování řeči pro přenos po telekomunikační síti [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12286. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Smékal.
Uložit do Citace PRO