VEVERKA, David. Aktivní filtry RC realizované v technologii CMOS [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12288. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Háze.

Uložit do Citace PRO