MENŠÍK, David. Řízení provozu v UMTS síti [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12302. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.

Uložit do Citace PRO