ŠACHLOVÁ, Žaneta. Využití odpadů z potravinářských výrob [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12308. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.

Uložit do Citace PRO