ARTÝSZKOVÁ, Jana. Pivovarství [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12311. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.
Uložit do Citace PRO