RÉBLOVÁ, Monika. Zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR se zaměřením na tzv. aktivní příjmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12316. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO