ZVĚŘINOVÁ, Hana. Zdanění studentů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12323. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO