KAVAN, Petr. Analýza a využití laseru při obrábění [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12336. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.

Uložit do Citace PRO