KNAPČÍK, Lukáš. Měření solárního záření a kalibrace snímačů [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12350. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.

Uložit do Citace PRO