KRAUSOVÁ, Hana. Navier-Stokesova rovnice - řešení laminárního proudění [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12351. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Simona Fialová.

Uložit do Citace PRO